Our other pages are,
||Home!||Trad Jazz Page!||Links & Pictures!|| Jazz Links! ||Jack's Genealogy in Dutch!||Jack's Genealogy in English!||
***
||Click here to go back to previous page!||


usaflag.gif
**Click Flag for our English version.**

BRAAT GENERATIONS
(HET GESLACHT BRAAT)
BRAAT-VAN WINGERDEN

Hier vind U de verbinding tussen Braat en van Wingerden dat plaats nam in de tiende generatie.
************************************

De namen Braat, Braet, Braats, Braets, Braad en Braadt kwamen reeds lang geleden, in de 14e en de 15e eeuw en mogelijk in ons land nog vroeger voor. De schrijfwijze was afhankelijk hoe iemand de naam opschreef, die mondeling was over- gebracht. Zo kon een Braet een broer zijn van een Braat, Braets of een Braats.

Omstreeks 1300 woonde er een Pieter Braats in Leuven. Nazaten van deze Braats werden in Dordrecht in de annalen vermeld in de 17e eeuw. Een Adriaan Braats (1689-1747) was heer van Geervliet, Simonshaven en Biert. Een Hendrik Braats (1702-41) en een Jacob Adriaan Braats (1733-80) waren heer van Spijkenisse en Braband. Deze Jacob Adriaan was echter ook de laatste van zijn geslacht die de naam Braats voerde.

In Strijen kwamen zeer vroeg leden uit het geslacht Braet voor. Zo komen we aan het einde van de 15e eeuw verschillende Braeten tegen in Strijen: Claes Jan Braetsz. (Claes Braet), schepen van Strijen in 1478/79. Snel Jan Braetsz., schepen van Strijen in 1487/88. Huge Braet, stedehouwer van de baljuw in Strijen in 1470. In 1482 komen we nog een Daem Braet tegen en in 1509 wordt er nog een Jan Braet vermeldt. Oók aan het einde van de 15e eeuw komen we twee Braeten in Dubbeldam (thans gemeente Dordrecht) tegen: Arnout Braet Pietersz. (1493) en Pieter Braet Daniëlsz. (1494). Zij kregen “10 gouden Andriesguldens op het leen”.

Maar eerder in het Brabantse Drimmelen was in 1348 een Hugo Braet, bezitter van “2 hont 33 schaft land”. In de graf boeken van Delft wordt in 1367 een Symon Braet vermeld.

In 1639 verhuisde een Mees Jansz. Braet uit Vlaardingen naar Hillegersberg, waar hij trouwde. Zijn nageslacht trok aan het einde van de 17e eeuw naar Poortugaal en vandaar naar Maassluis. Aan het eind van de 18e eeuw verspreidde deze familie zich over Nederland.

In de 18e eeuw werden ook Braeten aangetroffen op Walcheren. De oudst bekende Walcherse Braet was Cornelis, hij werd rond 1748 te Oostsouburg geboren. Waar hij vandaan kwam en wie zijn ouders waren is niet meer na te gaan omdat in mei 1940 een groot aantal boeken in Middelburg verloren ging.

In Overijssel waren er Braaten, die zich vanaf 1812 Braad gingen noemen. Zij waren afkomstig van een zekere Wicher Hans, die in 1750 te Oldemark in het huwelijk trad. Van hem of van zijn voorouders is niets bekend.

Het wapen van Braat kan men aantreffen, zowel op een grafzerk, als gebrandschilderd in glas in de Nederlands Hervormde Kerk te Oostvoorne, vertonende: “In blauw 3 zilveren kuifduiven, waarvan de dekkleden zilver blauw zijn”. Het onderschrift: “Heer Jacobus Braet, vrijheer van Sevender, etc., etc., anno 1745”. Hetzelfde wapen voert Adrianus Braet, secretaris van Oostvoorne, Rugge en Oosterland in 1744.

Te Spijkenisse woonde in de 16e eeuw een landbouwer Adriaen Braet. Hij had een zoon Claes, schepen van Spijkenisse, die ca. 1612 overleed. In de Nederlands Hervormde Kerk te Spijkenisse treffen we het volgende grafschrift aan: “Hier leyt begraven Claes Adriaensz. Braet, hij sterf den 2 meert 16..”. Deze Claes was getrouwd met Maertge Jacobs. Zij waren de stamouders van een aanzienlijk geslacht, waarvan de nazaten de voornoemde Jacobus en Adrianus waren. Dit geslacht stierf in 1855 te Oosterhout uit.

Maertge Jacobs, de weduwe van Claes Adriaensz. Braet hertrouwde in 1617 met Gabriël Claesz., een collega-schepen van Claes Adriaensz. Braet. Gabriël Claesz. was vermoedelijk een zoon van Claes Gabriëlsz..

Maertge Jacobs was de tweede vrouw van Gabriël Claesz. Uit diens eerste huwelijk werden twee zonen geboren: Claes (de Oude) en Jacobus, ook wel Schelhouck geheten. Uit het huwelijk van Gabriël Claesz. en Maertge Jacobs werd één zoon geboren, nl. Claes. Dat kinderen uit één gezin de zelfde voornaam hadden kwam in die tijd wel vaker voor. Zij werden dan aangeduid als “de Oude” of “de Jonge”. Zo kreeg Claes de Bijnaam “Claes de Jonge”. Later staat van Claes geschreven: “Anders geseyt Claes Braet“. Een verwijzing naar de eerste echtgenoot van zijn moeder, of heette zijn vader ook Braat? De tweede zoon uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz. noemde zich echter Jacob Gabriëls Schelhouck.

Claes de Jonge behield zijn bijnaam Braet en gaf deze ook aan zijn kinderen, zodat er een nieuwe familie Braet was ontstaan. Maertge Jacobs was een bijzondere vrouw; stammoeder van twee geslachten Braat, het ene uitgestorven, het andere leeft nog talrijk voort.

EERSTE GENERATIE

I. Claes Gabriëlsz, woont te Spijkenisse, overleden vóór 30-11-1603, hij trouwt Beatris Cornelis. Zij is overleden na 30-1-1603. Uit dit huwelijk, in willekeurige volgorde:

1. Gabriël Claesz. volgt II. 2. Cornelis Claesz.

TWEEDE GENERATIE

II. Gabriël Claesz. Hij is schepen van Spijkenisse en overleden vóór 4-2-1627. Hij trouwt 1e met Jannetje Jacobs, zij is overleden op 16-8-1612 te Spijkenisse. Hij trouwt 2e met Maertge Jacobs, dochter van Jacob Corvijns. Zij is geboren ca. 1580 en is overleden op 6-2-1654 te Spijkenisse. Zij is reeds weduwe van Claes Adriaensz. Braet en hertrouwt na de dood van Gabriël Claesz. met Mattheus Beyensz., schout van Hekelingen.

Uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz.:

1. Claes Gabriëls de Oude, hij trouwt met Ariaentje Claes Braet, dochter van Claes Adriaensz. Braet en Maertge Jacobs. 2. Ermpje Gabriëls, zij trouwt 1e met Adriaen Louwen van der Schoor, schout van Klaaswaal, zoon van Lourens Cornelisz. en Sijtje Hendriks. Zij trouwt 2e met Arie Cornelisz. Cluyt. 3. Jacob Gabriëls Schelhouck, trouwt 1e Maertge (of Aryaentge) Borrus, zij was weduwe van Jacob Thonis Magerpaert. Hij trouwt 2e met Jannetge Gabriëls Koijer, zij was weduwe van Claes Jansz.. Hij trouwt 3e met Ariaantje Willems Bleijker, zij hertrouwt met Huich Barents van der Clock. 4. Jannetje Gabriëls, trouwt met Arijen Jans Koekendorp, beiden overleden vóór 28-7-1642.

Uit het tweede huwelijk:

5. Claes Gabriëls de Jonge “Anders geseijt Claes Braet”, volgt III. 6. Beatris Gabriëls, gedoopt te Spijkenisse op 6-12-1628, trouwt op 31-8-1636 te Spijkenisse met Dierck Ariëns, jongeman van Abbenbroek.

DERDE GENERATIE

III. Claes Gabriëls Braet, te Hekelingen overleden vóór 9-11-1659. Hij trouwt 1e met Neeltje Hendricx. Hij trouwt 2e Catalijntje Jacques Verhulp, geboren te Putten en overleden na 26-3-1683 te Zuidland. Zij is een dochter van Jacques Mattheus Verhulp en Lijdewij Cornelis Schaepsboer. Catalijntje hertrouwt te Hekelingen met Jan Jansse Blijvenburg. Laatstgenoemde hertrouwt met Teuntje Jans Lakenkoper. Oók zij hertrouwt nl. met Gabriël Claesz. Braet(nr. IV van deze genealogie). Uit het 1e huwelijk:

1. Anneken, gedoopt te Spijkenisse op 16-3-1639. 2. Neeltje, geboren te Spijkenisse ca. 1640. Zij trouwt 1e te Hekelingen in 1660 met Mattheus Jacques Verhulp, broer van haar stiefmoeder. Zij trouwt 2e te Hekelingen in 1672 met Willem Leenderts Herweijer, schepen van Hekelingen. 3. Beatris, gedoopt te Spijkenisse op 29-3-1643. 4. Annetje, gedoopt te Hekelingen op 3-12-1655, overleden in 1718.

Uit het 2e huwelijk:

5. Gabriël Claesz., volgt IV. 6. Maertje, gedoopt te Hekelingen op 27-6-1655, tweeling met Gabriël. Zij trouwt met Jan Cornelisse Blijvenburg, neef van Jan Jansse Blijvenburg (zie III). 7. Claes Claesse, gedoopt te Hekelingen op 9-11-1659, overleden te Biert vóór 1708. Hij 1e trouwt met Marijtje Ariëns en trouwt 2e met Elisabeth Cornelis Bosschieter. Claes heeft 6 kinderen.

VIERDE GENERATIE

IV. Gabriël Claesz, gedoopt te Hekelingen op 27-6-1655, tweeling met Maertje. Hij is schepen van Oud-Beijerland en overleden op 27-3-1719. Hij trouwt 1e te Hekelingen op 6-2-1680 met Jannechie Jans Schuddebeurs. Zij is geboren te Simonshaven en overleden tussen 1687 en 1690 te Oud-Beijerland. Hij trouwt 2e op 26-3-1690 te Oud-Beijerland met Teuntje (Trijntje) Jans Lakenkoper, geboren ca. 1643 en overleden vóór 15-5-1892 te Nieuwe Uitslag van Putten.

Uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz. Braat:

1. Claes Gabriëls, volgt V. 2. Jan, gedoopt te Oud-Beijerland op 8-4-1683, waarschijnlijk vroeg overleden. 3. Catalijntje, gedoopt te Oud-Beijerland op 8-4-1685, overleden op 14-4-1731 te Poortugaal. Zij trouwt op 23-2-1710 te Hekelingen met Gillis Cornelisz. Tempelaar. 4. Geertruy, gedoopt te Oud-Beijerland op 9-2-1687 en trouwt op 5-12-1706 te Hekelingen met Leendert Herpens Trouw.

VIJFDE GENERATIE

V. Claes Gabriëls Braet, gedoopt te Oud-Beijerland op 3/8-12-1680 en overleden op 10-6-1723. Hij trouwt te Hekelingen in 1715 (ondertrouw 1-12-1715) met Leentje Verry, gedoopt te Hekelingen op 30-12-1685 en overleden op 1-10-1763 aldaar. Zij is een dochter van Maarten Jacobse Verry en Annetje Ariëns Goudswaart. Leentje hertrouwt in 1732 met Ary Ariënsz. Suydervelt. Uit dit huwelijk:

1. Gabriël, gedoopt te Hekelingen op 4-10-1716. 2. Jannetje, gedoopt te Hekelingen op 23-1-1718. 3. Maarten, volgt VI.

ZESDE GENERATIE

VI. Maarten Braat, geboren te Hekelingen in 1720 en overleden op 27-10-1804 aldaar. Hij trouwt te Spijkenisse op 15-5-1746 met Reijna Rosmolen. Zij is gedoopt te Spijkenisse 16-9-1724. en overleden te Hekelingen op 20-10-1803. Zij is een dochter van Leendert Claesse Rosmolen en Sijtje Pieters Cuyper. Kinderen:

1. Klaas, volgt VII. 2. Sietje, gedoopt te Hekelingen op 10-12-1747, vermoedelijk vroeg overleden. 3. Leendert, gedoopt te Hekelingen op 22-12-1748, “zeer subiet overleden” op 24-1-1824 te Spijkenisse. Hij trouwt 1e te Heinenoord op 10-6-1770 met Zoetje van Driel, dochter van Joost Sanderse van Driel en Aaltje Bastiaans Moerkerken. Hij trouwt 2e op 14-10-1781 te Spijkenisse met Lena van Beek. Hij trouwt 3e op 4-11-1783 te Spijkenisse met Ariaantje Poel. (zie VI. 9). Met zijn 4e vrouw Jannetje Hoogstad trouwt hij op 2-1-1791 te Spijkenisse. Leendert hij bij deze vrouwen 10 kinderen. 4. Leentje, gedoopt te Hekelingen op 13-12-1750, overleden te Bergschenhoek op 19-5-1834. Zij trouwt op 4-12-1774 te Hekelingen met Pieter Arends Schuddebeurs. 5. Maarten, geboren te Hekelingen op 18-2-1753, overleden op 24-1-1835 aldaar. Hij is dijkgraaf, schepen en armmeester. Hij trouwt 1e met Lysbeth Jans Vermaat en zijn 2e vrouw is Maartje Izakse Vermaat. Maarten heeft 11 kinderen. 6. Pieter, geboren te Hekelingen op 2-2-1755, is ongehuwd overleden op 29-8-1831 te Spijkenisse. 7. Jannetje, gedoopt te Hekelingen op 14-8-1757, overleden aldaar op 10-12-1782. Zij trouwt met Jan Philipse Vermaat op 19-5-1776 te Hekelingen. 8. Sietje, geboren te Hekelingen in 1796, overleden te Poortugaal op 5-10-1846. Zij trouwt Andries Willem Hoog(er)werf, weduwnaar van Cornelia Blom. 9. Annetje, gedoopt te Hekelingen op 8-3-1761, overleden op 28-6-1827 te Spijkenisse. Zij trouwt Ary van Koppe, bouwman. Hij is een zoon van Ary Koppe en Ariaantje Poels. (Ariaantje hertrouwt Leendert Braat, zie VI.3). 10. Pleuntje, gedoopt te Hekelingen op 18-9-1763, overleden te Spijkenisse op 7-3-1827. Zij trouwt in 1791 met Wouter van Driel.

ZEVENDE GENERATIE

VII. Klaas Braat, gedoopt te Hekelingen op 24-11-17, overleden aldaar op 4-12-1828. Hij trouwt met Jaapje van Driel, dochter van Joost Sanderse van Driel en Aaltje Bastiaans van Moerkerken. Jaapje is een zuster van Zoetje van Driel (zie VI.3).

Uit het Huwelijk van Klaas en Jaapje de volgende kinderen:

1. Reina, gedoopt te Hekelingen op 17-10-1773, overleden te Overschie op 22-4-1837. 2. Joost, gedoopt te Hekelingen op 30-4-1775, overleden aldaar in1798. 3. Maarten, volgt VIII. 4. Aaltje, gedoopt te Hekelingen op 1-8-1779 en trouwt aldaar met Bastiaan Aryz. van Bockhoven, zoon van Ary Aarts van Bockhoven en Marietje Bastiaans de Raad. 5. Jannetje, gedoopt te Hekelingen op 20-10-1782 en overleden in 1782 aldaar. 6. Jacob, geboren te Hekelingen op 14/18-1-1784, overleden te Rotterdam. Van beroep is hij bouwman en gehuwd met Arentje de Geus. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 7. Margrieta Elandia, geboren te Hekelingen op 11-3-1786. Zij trouwt op 29-7-1812 te Hekelingen met Cornelis de Raat. 8. Leendert, gedoopt te Hekelingen op 11-3-1787, overleden aldaar op 28-5-1787. 9. Leendert, geboren te Hekelingen in 1788, overleden te Bergschenhoek op 7-2-1854. Van beroep was hij bouwman en gehuwd met Teuna Arenza Gorzeman. Uit dit huwelijk 13 kinderen, waarvan er 7 jong zijn overleden.

ACHTSTE GENERATIE

VIII. Maarten Braat, gedoopt te Hekelingen op 30-3-1777, overleden te Overschie op 18-1-1827. Hij trouwt te Hekelingen op 30-4-1808 met Jannetje Pleuntie de Raat, dochter van Pleun Bastiaan de Raat en Francina Philips Vermaat.
Uit dit huwelijk:

1. Klaas, gedoopt te Overschie op 28-8-1808, overleden aldaar op 21-12-1808. 2. Pleun, geboren te Overschie op 17-2-1809, van beroep bouwman en overleden te Hazerswoude op 1-9-1874. Hij trouwt te Overschie op 3-4-1842 met Neeltje van der Wilk, geboren te Capelle aan den IJssel op 5-5-1818, overleden te Hazerswoude op 2-8-1896. Zij is een dochter van Ary van der Wilk en Grietje Boom. 3. Japie, geboren te Overschie op 30-12-1812, overleden aldaar op 7-5-1836. 4. Francina, geboren te Overschie op 30-12-1812, overleden aldaar op 4-5-1874. Zij trouwt te Overschie op 5-4-1846 met Cornelis Laay. 5. Klaas, geboren te Overschie op 6-3-1814, overleden aldaar op 30-3-1826. 6. Aaltje, geboren te Overschie op 10-7-1815, overleden aldaar op 20-4-1875. Zij trouwt 1e met Pieter Hoogerbrugge, bouwman. Zij trouwt 2e met Johannes Hoogerbrugge, bouwman en broer van Pieter. 7. Jan, geboren te Overschie op 9-10-1815, overleden op 30-9-1853 te IJsselmonde. Van beroep is hij timmerman/herbergier en is getrouwt met Maria Jacoba van Leeuwen. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 8. Joost, geboren te Overschie op 5-12-1818, overleden aldaar op 8-5-1854. Hij trouwt Antje van den Berg en heeft 5 kinderen. 9. Pleuntje geboren te Overschie op 25-1-1820, overleden op 6-2-1912 te Vrijenban (Z-H). Zij trouwt met Dirk van der Kooy, bouwman. 10. Leendert, volgt IX. 11. Philip, geboren te Overschie op 30-6-1823 en overleden aldaar op 23-6-1827. In het overlijdensregister wordt hij vermeld als Philip Braad.

NEGENDE GENERATIE

IX. Leendert Braat, geboren te Overschie op 2/12-1821, agrarier van beroep, overleden op 17/1-1885 te Pijnacker. Hij trouwt te Nieuwenkerk a/d IJssel 26/6-1861 met Lijntje Hoogerwaard, geboren aldaar op 21/10-1834, overleden te Delft 12/10-1899. Zij is de dochter van Paulus Hoogerwaard en Neeltje van Dam. Lijntje hertrouwt met Cornelis Nooteboom.
Uit dit huwelijk:

TIENDE GENERATIE

1) Jannetje Braat, geboren te Berkel en Rodenrijs, op 16/6-1862, overleden te Rotterdam op 19/6-1947. Zij trouwt te Pijnacker op 12/4-1884 met Jacob Gerrit van Wingerden . Jacob Gerrit van Wingerden geboren te Naaldwijk op 7/11-1852, van beroep Scheeps en Werktuigkundig expert, overleden te Rotterdam op 11/18-1929, was de zoon van Dirk van Wingerden en Elisabeth IJdo.
Jacob Gerrit en Jannetje hadden 8 kinderen:
1. Dirk Leendert van Wingerden (1884-1961).
2. Lydia Elisabeth van Wingerden (1886-1973). Zij trouwt met Berend Marwitz op 23 Dec. 1908.
3. Elizabeth Cornelia Maria van Wingerden (1888-1962). Zij trouwt met Hendrikus Gerardus Cornelius Beijleveldt op 13 Oct 1909.
4. Helene Jacoba van Wingerden (1889-1902). Overleden op 13 jarige leeftijd.
5. Jeannette Henriette van Wingerden (1890-1891). Overleden 6 maanden oud.
6. Johanna Jacoba Gerarda van Wingerden (1893-1944) Zij trouwt met Gerrit van Os op 14 Sep 1916.
7. Hendrik Paul van Wingerden (1895-1953). Hij trouwt met Jacoba Wilhelmina van 't Hoff op 17 Sep 1924.
8. Cornelia Charlotte Louise van Wingerden (1898-1944). Zij trouwt met Fransciscus Moret op March 13 1924.

2) Paulus Braat, geboren te Berkel en Rodenrijs,op 23/1-1864, tuinder-koopman van beroep, overleden te Pijnacker op 13/6-1938. Hij trouwt te Vrijenban met Pleuntje de Raadt, geboren te Overschie op 4/2-1866, en overleden te Pijnacker op 18/7-1936.
Paulus en Pleuntje hadden 8 kinderen. Leendert, Pleun, Lijdia Anna, Cornelis, Anna Lijdia, Jannetje, Margaretha en Maarten.


3) Maarten Braat, geboren te Berkel en Rodenrijs op 27/6-1867, slager van beroep, overleden te Voorburg op 9/12-1934. Hij trouwt 1e te den Haag 28/4 Helena Prins ,geboren te den Haag op 28/2-1872, overleden aldaar op 25/12-1899. Zij was de dochter van Albertus Jacobus Prins en Helena van Olst. Maarten trouwt 2e in den Haag op 20/4-1904, met Elske Meyer, geboren te den Haag op 18/9-1878, overleden te Voorburg op 2/7-1944. Zij was de dochter van Thomas Meyer en Johanna van der Horst.
Uit het 1e huwelijk:
1. Aleida Helena,geboren den Haag 2/4-1898, overleden in Rotterdam 19/4-1974. Zij trouwt te Voorburg 2/9-1930 met Fransiscus Cornelis Bouman, geboren den Haag 16/4-1890. Hij was Directeur van de Holland Amerika Lijn, en overleden te Rotterdam op 30/1-1950. Hij was de zoon van Cornelis Bouman en Anna Elisabeth Pauwels. Maarten trouwt 2e in den Haag met Elske Meyer op 20/4-1904. Zij was geboren in den Haag op 18/9-1878, overleden in Voorburg op 2/7-1944. Zij was de dochter van Thomas Meyer en Johanna van der Horst.
Uit het 2e huwelijk:
2.Johanna Elske, geboren den Haag 20/1-1905, overleden aldaar 26/5-1905.
3.Johanna Elske, geboren te den Haag 29/5-1906, getrouwt in Voorburg met Marie Pierre Antoine Emile Lalieu geboren in Maastricht op 29/8-1911, van beroep Directeur van een handels maatschappij.

4) Neeltje Braat, geboren te Berkel en Rodenrijs op 8/3-1870, overleden in den Haag op 4/4-1962, trouwt 1e te Pijnacker op 16/4-1890 met Gillis Maatje. Neeltje trouwt 2e te Rotterdam met Rocus Michael Constandse op 7/5-1919. Rocus was reeds weduwnaar van Antje Troost.

5) Pleun Braat, geboren te Pijnacker op 4/9-1874, spekslager van beroep, overleden te den Haag op 31/12-1928, trouwt aldaar op 11/5-1904 met Cornelia Catharina Johana Arkensteijn. Uit dit huwelijk, 3 kinderen, Leonard Cornelis, Jan Willem en Lydia Catharina.

6) Leendert Braat, geboren in Pijnacker op 4/5-1879, Oost Indisch Ambtenaar van beroep, overleden in Voorburg op 5/7-1964, trouwt in den Helder met Elisabeth Agema op 17/12-1903.

7) Lijntje Francina Braat, geboren in Pijnacker op 22/8-1881, overleden in den Haag op 13/10-1956, trouwt in den Haag met Gerardus Theodorus Hermanus Mulder, Referendaris Dept van Waterstaat. Uit dit huwelijk, een zoon, een dochter.

Dit is een pagina van de Web-site van Jacob Gerrit van Wingerden,
kleinzoon van Jannetje Braat en Jacob Gerrit van Wingerden.


************
Onze Braat informatie is in het jaar 2000 in het Engels vertaald door, Joan W. Morrison (aka Johanna Wilhelmina van Wingerden) en door Jack G. (aka Jacob Gerrit) van Wingerden de kleindochter en kleinzoon van 10de generatie
**Jannetje Braat, 1862-1947 en Jacob Gerrit van Wingerden,1852-1929.
************
Bron: Lynel Braat in Portland, Oregon, USA.
en,
o.a Bijdrage Genealogie Braat.
( M.C.Braat ~ Epe ~ 1979)

*****
*****
Andere Braat websites,
Nageslacht Mees Jansz. Braet en Genealogie van der Ent Braat.

Zie ook ,
van Wingerden Genealogy


E-mail,

Copyright© 2000 byJack G. van Wingerden , all rights reserved.

Valid HTML 4.0 Transitional